โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์ภายใน  หรือการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันภายในสำนักงานหรือบ้าน ซึ่งการทำงานจะเหมือนการใช้งาน Intercom คือการติดต่อระหว่างโทรศัพท์ภายใน เท่านั้น ในการใช้งานแบบนี้ สามารถทำได้ 2 ทาง

  1.  การใช้ ตู้สาขาโทรศัพท์ มาทำงานเป็น Intercom เชื่อม โทรศัพท์ภายใน  ซึ่งตู้สาขาโทรศัพท์นั้นจะมีูค่สายภายใน หรือ Ext จำนวนตามรุ่นที่ระบบ เช่น Bozztel รุ่น MS108 ก็จะมี คู่สายภายใน 8 คู่สาย ก็สามารถ ติดตั้งโทรศัพท์ ได้ทั้งหมด 8 จุด เดินสายโทรศัพท์ทั้งหมดเข้าหาตู้ PABX และตั้งเป็นเบอร์โทรหากัน เช่น 101, 102 ,103 ,104, 105, 106, 107, 108  ในกรณีต้องการโทรหากัน ก็แค่ยกหูโทรศัพท์ เครื่อง 101 กด หา 102 ก็จะสามารถโทรคุยกันได้
  2. ใช้ Intercom  ซึ่ง Intercom จะแตกต่างจากตู้สาขาโทรศัพทื ตรงที่ใช้งาน สำหรับภายในเท่านั้น ไม่สามารถต่อเบอร์โทรศัพท์ภายนอกได้ แตกต่างจากตู้สาขา ที่สามารถต่อกับเบอร์ภายนอกได้ ที่เป็นเบอร์ 02  การทำงานของ Intercom ก็คือ ต้องเดินสายหากันทั้งหมด แล้วแต่ละเครื่องก็จะมี เลขของตัวเองเช่นเครื่องเลขที่ 1 เครื่องเลขที่ 2  การโทรหาก็แค่กดเลข เครื่องที่ต้องการคุยด้วย ก็จะเชื่อมต่อกันได้

ถ้าภายใน มีเบอร์ต่อภายในจำนวนมาก การใช้งานตู้สาขา จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะตู้สาขามีตั้งแต่แบบ 8 สายใน ถึง 1024 สายใน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานขององค์กร หรือหน่อยงานทุกขนาด