PABX Model CS+632

Product Name : PABX Model CS+632

รองรับ 4 สายนอก 24 สายใน ถึง 6 สายนอก 32 สายใน 

(4-6 CO lines x 24-32Extensions)

Model: PABX-CS+632

CS+6324245,900
CS+6324326,900
CS+6326246,900
CS+6326327,900

ยังไม่รวม VAT และค่าติดตั้ง) รับประกัน 1 ปีเต็ม

Catalog

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

PABX CS+632 เป็นระบบโทรศัพท์ตู้สาขาประสิทธภาพสูงสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน ซึ่งมาพร้อมกับฟังชั่นพื้นฐานครบถ้วนเช่นเดียวกับระบบ PBX ราคาแพงในตลาด โดยทงานร่วมกับระบบโทรศัพ์อนาล็อคทั่วไปที่มีอยู่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกับการซื้อหัวโทรศัพท์เฉพาะที่ใช้กับ ตู้ PBX ราคาแพง

การติดตั้งสามารถทำได้อย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ หรือความรู้ด้านเทคนิค ซึ่งอุปกรณ์สามารถโปรแกรมให้ทำงานโดยอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์ทั่วไป

PABX CS+632 Feature

 • Direct or Indirect Dialing Mode

รองรับการโทรออกโดยการกดเบอร์ปลายทางทันที (Direct Dial Mode) หรือ โดยการกดตัด 9 ก่อนโทรออก (Indirect Dialing Mode)

 • Automated Attendant Mode

ระบบเสียงตอบรับ โดยผู้ที่โทรเข้า จะได้ยินเสียงตอบรับ (สามารถบันทึก 60 วินาที) เช่นฝ่ายขายกด 601 ฝ่านเทคนิคกด 602

 • Operator mode

เมื่อมีการโทรเข้า ไม่ว่าจะมีการตั้งให้มีการกดเบอร์ต่อ แต่ผู้มีเบอร์ต่ออื่นๆ ก็สามารถดึงสายได้

 • Call hold, transfer

การโทรเข้า สามารถตั้งให้รอสาย หรือโอนจากเบอร์ต่อภายในไปยังเบอร์ต่ออื่นๆ ได้

 • Caller ID (FSK/DTMF/Bellcore)

PABX CS+632 รองรับทั้งระบบ FSK/DTMF

 • Three-way conferencing

สามารถทำ การเชื่อมเสียงจาก ผู้โทรภายนอกและภายใน ได้ 2 คู่สายเพื่อทำ Conference call.

 • Intercom call

สามารถโทรหากันภายในได้อิสระ

 • Facsimile supported

ช่องต่อภายใน สามารถต่อเชื่อมกับแฟกซ์ เพื่อรับหรือส่งแฟกซ์ได้

 • Incoming call alert

มีเสียงแจ้งเตือน ว่ามีสายรอ ในระหว่างที่คู่สายภายในยังไม่ว่าง

 • Toll restriction scheme

สามารถกำหนดสิทธิการโทรทางไกล หรือมือถือได้ ตามแต่ละเบอร์ต่อภายใน

 • Secretary assisted dialing

เลขา สามารถโทรออกจากเบอร์ต่อของตัวเองแล้ว โอนสายไปยังเบอร์ต่ออีกเบอร์ได้

 • Limit CO line call duration

สามารถกำหนดระยะเวลาการโทรออกแต่ละครั้งได้ ตั้งแต่ 1-99 นาที

 • External call authorization with password protection

สามารถกำหนดรหัส สำหรับโทรออกภายนอกได้

 • Power failure tolerant

ในเวลาที่ไฟดับ เบอร์ต่อภายในเบอร์แรก สามารถรับสายและโทรออกได้

 • Do not disturb

เบอร์ภายในที่เปิด ‘do not disturb’ จะไม่มีเสียงดัง

 • No response from caller under Auto-attendant mode

In Auto-attendant mode, after greeting the caller to dial an extension number but receiving no responses from the caller, the incoming call can be programmed either be terminated or transferred to the operator.

ในกรณีเมื่อมีสายเรียกเข้า แล้วถูกโอนต่อไปยังเบรอ์ภายในที่ไม่ว่าง สามารถโปรแกรมให้ ตัดสายหรือโอนไปยังสายอื่นได้

 • CO line ports can be disabled or enabled individually

คู่สายภายนอกสามารถกำหนดาให้เปิดหรือปิดการทำงานได้

 • Flexible Ring delay on incoming calls

สามารถกำหนดให้สายโทรเข้า ไปดังยังเบอร์ต่อได้ทันที หรือรอเรียก 1 ครั้ง

 • Enable/disable extensions from accessing CO lines

สามารถกำให้คู่สายภายใน ใช้หรือไม่ใช้คู่สายนอกตามรูปแบบที่ตั้งไว้

 • Flexible extension number plan

สามารถกำหนดเบอร์ต่อได้ตั้งแต่ 1-4 หลัก

 • Recording Outgoing Greeting Message (OGM)

สามารถบันทึกเสียงตอบรับได้

 • Playback OGM:User can listen to the recorded OGM or the on-hold music.
 • CO Line ringing assignment

An incoming call from a specific CO line can ring one or more extensions, or no extension.

สายที่โทรเข้ามาสามารถกำหนดให้ดังที่ 1 เบอร์ภายในหรือมากกว่านั้น

Product specifications:

Power Supply: AC220V 50/60HZ

Power consumption: =15W

Ringing Current: AC70V 50HZ

Environment temperature: 0-40?

Humidity: 10%-90%