การตั้งค่าใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel PABX รุ่น MS108

วิดีโอแนะนำการตั้งค่าใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel PABX รุ่น MS108  สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel รุ่น MS108 เป็น ตู้สาขารุ่นเล็กสุดครับ รองรับการใช้งาน 1 คู่สายนอก 8 คู่สายใน สำหรับใช้เป็นในบริษัทขนาดเล็ก หรือสาขาครับ