ข้อดีของตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Bozztel

ข้อดีของตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Bozztel

  1. ราคาถูกกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับ Brand อื่นๆ ที่มีจำนวนคู่สายเท่ากัน
  2. ติดตั้งใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางเหมือนยี่ห้ออื่น เช่นเมื่อจะปรับเบอร์ต่อ ต่างๆ ต้องให้ช่างเข้าไปเท่าที่หน้างาน เพราะมีความยากในการตั้งค่าต่างๆ
  3. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรับโทรศัพท์ราคาแพง โดยสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ทั่วไป ได้ทั้งหมด