สายสัญญาณ ที่ใช้กับตู้สาขา Bozztel

You are here:
  • Main
  • FAQs
  • สายสัญญาณ ที่ใช้กับตู้สาขา Bozztel
< All Topics

สายสัญญาณ ที่ใช้กับตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel  จะใช้เป็น สาย โทรศัพท์แบบกลม TIEV  2 core  และเข้าหัว RJ11  แต่ก็สามารถใช้งาน โทรศัพท์แบบกลม TIEV  แบบ 4 Core ุ 6 Core ก็ได้ เพียงแต่ตอนเข้าหัว RJ11 ใช้แค่ 2 core เข้าหัว RJ11 จะใช้เป็นสาย LAN ก็ได้ เพียงแต่ดึงมาใช้แค่ 2 เส้นภายใน แล้วเข้วหัก RJ11 สำหรับต่อเข้าเครื่อง Bozztel PABX

1. TIEV 2 CORE สำหรับโทรศัพท์ ANALOG
2. TIEV 4 CORE สำหรับโทรศัพท์ DIGITAL และ ANALOG

 

Next โทรออกไม่ได้
Table of Contents