คำสั่งตู้สาขา Bozztel รุ่น MD108-MD308

You are here:
< All Topics

คำสั่งตู้สาขา Bozztel รุ่น MD108-MD308 *กดคำสั่งแต่ละครั้งต้องได้ยินเสียง “ตู๊ด”  ถึงจะใช้งานได้* 
การตั้งค่า

คำสั่งคำอธิบายหมายหตุ
#*เปิดใฃ้งานคำสั่ง กด #* เสมอจากโทรศัพท์สายใน 601
 0600#เปิดใฃ้งานสายนอกทั้งหมด#*21# เพื่อแก้อาการโทรออกให้อัตโนมัต
0610#ปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด
 10#เปิดใช้งานโอเปอร์เรเตอร์โอเปอร์เรเตอร์จะเป็นช่อง 602 เสมอ
 11#เปิดใฃ้งาสนต่อสายตรง
 001#เปิดใฃ้งาน Flash Time
 12#เปิดใช้งานอัดเสียง
 13#เรียกกฟังเสียงที่อัดเอาไว้
 15N#ตั้งโอเปอร์เรเตอร์ เป็นหมายเลขภายในอื่นN = ช่องที่จะตั้งโอเปอร์เรเตอร์
เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #*0000 158#
9NB#ตั้งเบอร์เรียกภายในเป็นเบอร์อื่น
N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน
เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #* 98B#
B = เบอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็น
เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #*98108#
จะได้เปลี่ยนเบอร์จาก 608 เป็น108
ข้อควรระวัง ห้ามใช้ เลข 0 กับ 9 นำหน้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถตั้งได้ และต้องตั้งไล่ตั้งแต่ ช่อง 1 ถึง 8
161#ถ้าโทรเข้าแล้วไม่กดหมายเลขใดๆเลย
ภายใน 5 วินาที จะโอนสายไปที่โอเปอร์เรเตอร์ทันที
 40L#เปลี่ยนโหมดภายในทั้งหมดL = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
40NL#เปลี่ยนโหมดภายในบางสายN = เบอร์ภายใน เฃ่น 1 คือ 601 ไล่ไปถึง 8
L = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
9000#รีเซ็ตระบบสายภายในให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด
0000#รีเซ็ตระบบให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด

การใช้งานภายใน สำหรับผู้ใช้งาน

คำสั่งอธิบายหมายเหตุ
9โทรออกภายนอกถ้าตั้งห้ามโทรออกจะไม่สามารถใช้ได้
ยกหู กด เลขเบอร์ภายในสำหรับโทรภายในถ้าเปลี่ยนเบอร์ภายในก็กดเบอร์นั้นๆ
กดวางหู แล้วกดหมายเลขที่จะโอนสายสำหรับจะโอนสายไปยัง
หมายเลขอื่น
เช่น โอเปอร์เรเตอร์รับ แล้วจะโอนสายไปยังหมายเลข 607 ก็กด
วางสาย 1 ครั้งและกด 607 จะทำการโอนไปยังเลข 607 ทันที
#9ดึงสายมาคุยแทนเมื่อสายภายในไม่มีใครรับ
* ตามด้วยเลขภายในที่จะเรียก
ไม่ต้องวางหู
ประชุมสาย
#82 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไปใช้โอนสายทันที
ถ้าเราไม่อยู่ที่เครื่อง ระบบจะโอนสายไปที่
หมายเลขที่เราตั้งเอาไว้
การยกเลิก กด #82#
Table of Contents