รับสมัครทีมงานติดตั้ง

เนื่องจาก Bozztel PABX มีลูกค้าต้องการรับบริการติดตั้งทั่วประเทศ ทางบริษัทจึงรับทีมงานเพื่อส่งต่องานติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel PABX ทั่วประเทศครับ ทางเรามีงานส่งให้ต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

  1. มีประสบการณ์ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์และเดินสายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับ

รายได้ผลตอบแทน
– ตามลักษณะงาน และการตกลง
– งานเหมา หรือ งานต่อจุด

สนใจติดต่อ email : gm@clouditnetwork.com