ตู้ PABX ฟังชั่นครบถ้วน ราคาประหยัด ด้วย Bozztel

ตู้ PABX  ย่อมากจาก ตู้ Private Automatic Branch Exchange เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือเบอร์ภายใน) เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก  ซึ่งระบบของ ตู้ PABX นั้นจะเป็น แบบ Analog ซึ่งการทำงาน ตู้ PABX แบบ Analog นั้น คือการเดินสายสัญาณ แบบ 2 core  ระบบหว่าง ตู้ PABX และโทรศัพท์ ทุกเครื่อง ซึ่งสาย แบบ 2 core นี้จะใช้กับระบบโทรศัพท์แบบ Analog เท่านั้น ซึ่ง ขอดีคือสายมีราคาถูก และเครื่องโทรศัพท์แบบ Analog ก็มีราคาถูกด้วยเช่นกัน

ตู้ PABX

ขนาดของตู้ PABX นั้น ก็จะมีตั้งแต่ เล็กสุด เช่น Bozztel รุ่น MD108 ซึ่งรองรับ 1 สายนอก 8 สายใน  จนถึงขนาดใหญ่สุด  รุ่น D256B ซึ่งรองรับ 128 สายนอก  1024 สายใน ซึ่งการทำงานของตู้สาขา PABX แบบ Analog นั้น หลัก ๆก็จะคล้ายกัน คือมีควาามสามารถในการ ตั้งเสียงตอบรับอัตโนมัติ โอนสาย หรือรอสายที่เรียกเข้ามาได้

ในส่วนราคา ตู้ PABX นั้น ถ้าเป็นรุ่นเล็ก ก็จะเริ่มต้นเพียงแค่ 1,700 บาท (ก่อน VAT)  ซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับระบบ ตู้สาขาแบบ Digital หรือ IPPBX ซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นสูงกว่ามาก