ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจไทย

การมีตู้สาขาโทรศัพท์ใช้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ SME ในประเทศไทย เนื่องจากลูกค้ายังมองว่าเบอร์แบบ Fix Line หรือที่ขึ้นต้นด้วย 02 นั้น ยังสื่อถึงธุรกิจนั้นมีที่อยู่หลักแหล่งจริง และก็ยังมีผู้ใช้จำนวนมาก ยังนิยมใช้ เบอร์ 02 ในการติดต่อ หรือส่ง Fax หากัน เนื่องจากเสียค่าบริการแค่ครั้งละ 3 บาทแต่ใช้ได้ไม่จำกัด ในกรณี อยู่พื้นที่เดียวกัน หรือขึ้นต้นเลขเหมือนกันเช่น 02

ในกรณีที่เรามีเบอร์ 02 หรือเบอร์ local แบบ Fix line แล้ว สิ่งที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นอีกก็คือระบบเสียงตอบรับจากระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นอีกระดับ และด้วยปัจจุบัน ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX มีราคาถูกลงอย่างมาก และใช้งานง่าย ทำให้เป็นหนึ่งในระบบไอทีพื้นฐานของธุรกิจ