เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger System หรือ Voice Logging ทำการอัดหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ สนใจติดต่อ  091-4305168 Email : sales@clouditnetwork.com

 

เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger Bozztel รุ่น RD Series รองรับตั้งแต่ 4 คู่สาย ถึง 16 คู่สาย และมี Storage จัดเก็บเสียงสนทนา ตั้งแต่ 32 GB ถึง 500 GB โดยมีฟังชั่นต่างๆ ดังนี้

  1. มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเสียงตั้งแต่ 32 GB ซึ่งสามารถ บันทึกเสียงได้ถึง 8000 ชั่วโมง
  2. สามารถ ตรวจสอบการโทรได้แบบ Real time
  3. ทำงานอัตโนมัติในการบันทึกเสียงสนทนา
  4. บันทึกเป็น File WAV
  5. รองรับการ อัพโหลดผ่าน เครือข่ายทาง FTP ไปยัง Storage Serever

 

RD4Bozztel 4-Line Voice Logger RD (32GB SD Card)14,500
RD8Bozztel 8-Line Voice Logger RD (500 GB)19,500
RD16Bozztel 16-Line Voice Logger RD (500 GB)29,000
RD32Bozztel 32-Line Voice Logger RD (1000 GB)39,000
เครืื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger Bozztel รุ่น NAR6100
เครืื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger Bozztel รุ่น NAR6100

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบ Stand alone ผ่าน Network รุ่น Bozztel NAR6100 Series รองรับ 1,2,4 คู่สาย มาพร้อม SD Card 64 GB บันทึกเสียงได้ 2,285 ชั่วโมง  และ SD Card 128 GB บันทึกเสียงได้ 4,578 ชั่วโมง  สามารถต่อเชื่อมกันได้ สูงสุด 20 ตัว (80 คู่สาย) โดยผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

NAR-6100S Standalone Network Voice Logger

Bozztel NAR-7100 4-64CH Standalone Network Voice Logger

Voicelogger Bozztel NAR7100

NAR-7100S Standalone Network Voice Logger Datasheet

รุ่นรายละเอียดราคา
NAR-6101SBozztel 1-Line Voice Logger (256GB SD Card)       14,280
NAR-6102SBozztel 2-Line Voice Logger (256GB SD Card)       15,480
NAR-7104SLBozztel 4-Line Voice Logger (256GB SD Card)       16,680
NAR-7108SLBozztel 8-Line Voice Logger (256GB SD Card)       17,880
NAR-7108HLBozztel 8-Line Voice Logger (1 TB HD)       19,080
NAR-7116HLBozztel 16-Line Voice Logger (1 TB HD)       23,880
NAR-7124HLBozztel 24-Line Voice Logger (1 TB HD)       26,280
NAR-7132HLBozztel 32-Line Voice Logger (1 TB HD)       31,080
NAR-7140HLBozztel 40-Line Voice Logger (1 TB HD)       40,680
NAR-7148HLBozztel 48-Line Voice Logger (1 TB HD)       49,080
NAR-7156HLBozztel 56-Line Voice Logger (1 TB HD)       52,680
NAR-7164HLBozztel 64-Line Voice Logger (1 TB HD)       58,680

Bozztel NAR7200  เพิ่มเติมการเข้าผ่านทาง Web browser รุ่น SD 256 GB รองรับการบันถึงเสียง 8,960 ชั่วโมง ส่วน รุ่น 1 TฺB รองรับการบันทึกเสียง 36,000 ชั่สโมง

NAR-7200S Standalone Network Voice Logger Datasheet

NAR-7204SLBozztel 4-Line Voice Logger (256GB SD Card)       18,680
NAR-7208SLBozztel 8-Line Voice Logger (256GB SD Card)       19,880
NAR-7208HLBozztel 8-Line Voice Logger (1 TB HD)       21,080
NAR-7216HLBozztel 16-Line Voice Logger (1 TB HD)       25,880
NAR-7224HLBozztel 24-Line Voice Logger (1 TB HD)       28,280
NAR-7232HLBozztel 32-Line Voice Logger (1 TB HD)       33,080
NAR-7240HLBozztel 40-Line Voice Logger (1 TB HD)       42,680
NAR-7248HLBozztel 48-Line Voice Logger (1 TB HD)       51,080
NAR-7256HLBozztel 56-Line Voice Logger (1 TB HD)       54,680
NAR-7264HLBozztel 64-Line Voice Logger (1 TB HD)       60,680

Voiice Logger หรือระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และลูกค้าที่คุยผ่านกันทางระบบโทรศัพท์ เป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ หรือความถูกต้องต่างๆ ที่คุยกัน

การทำงานของ ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ หรือ Voice Logger จะทำงานโดยเป็น จุดเชื่อมต่อระหว่าง ตู้สาขาโทรศัพท์ ไปยังเครื่องโทรศัพท์ หรือเบอร์ต่อ ต่างๆ ซึ่งสายสัญญาณ RJ 11 จะต่อมายัง port รับของ Voice Logger ก่อนที่จะออกไปยังอีก ช่องเพื่อต่อสาย ไปยังเครื่องโทรศัพท์ ทำให้การสนทนาต่างๆ จะถูกเก็บบันทึกไว้ พร้อมวันและเวลาในการโทร ซึ่ง Admin สามารถเข้าไปค้นหาแล้วเรียกฟังข้อความได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ ซึ่งตัว ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ จะสามารถเก็บบันทึกข้อความได้นาน ขึ้นอยู่กับความจุของ SD Card หรือ Harddisk ที่มากับตัวเครื่อง

Voice Logger / เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ / เครื่องบันทึกโทรศัพท์ / ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ / บันทึกเสียงโทรศัพท์ / การบันทึกเสียงโทรศัพท์ / ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์ / เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์บ้าน ยอดขายอันดับหนึ่ง ทนทาน ต้อง Bozztel Voice Logger