โทรออกไม่ได้

You are here:
  • Main
  • FAQs
  • โทรออกไม่ได้
< All Topics

สำหรับกรณีโทรออกภายนอกไม่ได้ สามารถตรวจสอบปัญหาตามนี้ครับ

  1. ตรวจสอบ ระบบเปิดใช้งาน คู่สายนอก CO Line ไว้หรือไม่ และเปิดตามจำนวนคู่สายที่อยู่มั้ย เช่น ตู้สาขา Bozztel รุ่น MS308 รองรับ 3 CO หรือ 3 สายนอก แต่เราเสียบสายนอกใช้แค่  2 ช่อง เราก็เปิดใช้ แต่ สายนอก CO 2 สาย เท่าจะน้อยสายนอกที่เสียบช่องอยู่  ถ้าเราเปิด ทั้งหมด 3่ ช่อง เวลากด 9 โทรออก อาจจะไปสุ่มได้ช่องที่ 3 ที่ไม่มีใช้งาน ทำให้ไม่มีสัยญาณโทรออกได้
  2. สายนอกมีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ โดยเอาโทรศัพท์ต่อสายนอกตรงๆ แล้วทดลองโทรเข้า โทรออกดู หรือปิดไฟเครื่อง PABX ระบบจะเป็นการต่อตรง โดยไม่ผ่านระบบตู้แล้วลองยกหูโทรศัพท์ ภายในที่ต่อกับช่องที่ 1 ดูว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่
  3. มีการตั้งปิดการโทรออกของสายในไว้หรือไม่ ถ้ามีต้องแก้คำสั่งให้โทรออกได้
Previous สายสัญญาณ ที่ใช้กับตู้สาขา Bozztel
Table of Contents