คำสั่งตู้สาขา Bozztel CS+416 CS+424 CS+432

You are here:
< All Topics

คำสั่งตู้สาขา Bozztel CS+416 CS+424 CS+432 *กดคำสั่งแต่ละครั้งต้องได้ยินเสียง “ตู๊ด”  ถึงจะใช้งานได้* 

คำสั่งคำอธิบายหมายหตุ
#*0000เปิดใฃ้งานทุกคำสั่ง ต้องกด#*0000 เสมอจากโทรศัพท์สายใน 601
 0600#เปิดใฃ้งานสายนอกทั้งหมด
 0610#ปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด
 10#เปิดใช้งานระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติโอเปอร์เรเตอร์จะเป็นช่อง 602 เสมอ
 11#เปิดใช้งานต่อสายตรง
 001#เปิดใช้งาน Flash Time
0451#ตั้งระบบเสียงตอบรับเป็น 60 วินาที 1 ช่องค่าโรงงานจะเป็น 20 วินาที 3 ช่อง
 1200#เปิดใช้งานอัดเสียงตอบรับอัตโนมัติ
 1300#เรียกฟังเสียงที่อัดเอาไว้
 15N#ตั้งโอเปอร์เรเตอร์ เป็นหมายเลขภายในอื่นN = ช่องที่จะตั้งโอเปอร์เรเตอร์  01-16 (cs+416) 01-24 (cs+424)  01-32 (cs+432)
เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #* 1508#
9NB#ตั้งเบอร์เรียกภายในเป็นเบอร์อื่น
N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-16 (cs416)  N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-24 (cs424) N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-32 (cs432)
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด 901B#
B = เบอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็น
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด  901108#
จะได้เปลี่ยนเบอร์จาก 601 เป็น108
การตั้งเบอร์ภายในใหม่ต้องไล่ตั้งใหม่ตั้งแต่ 601 ถึง 632 ทุกครั้ง                                      ข้อควรระวัง ห้ามใช้ เลข 0 กับ 9 นำหน้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถตั้งได้
 161#ถ้าโทรเข้าแล้วไม่กดหมายเลขใดๆเลย
ภายใน 5 วินาที จะโอนสายไปที่โอเปอร์เรเตอร์ทันที
 40L#เปลี่ยนโหมดภายในทั้งหมดL = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
 40NL#เปลี่ยนโหมดภายในบางสายN = เบอร์ภายใน เฃ่น 1 คือ 601 ไล่ไปถึง 8
L = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
 9000#รีเซ็ตระบบสายภายในให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด
0000#รีเซ็ตระบบกลับค่าจากโรงงาน
380#โอเปอเรเตอร์ และเบอร์ต่อดังพร้อมกันเวลาสายเข้าเวลาสายเข้า
381#ดังโอเปอเรเตอร์ก่อนถ้าไม่มีรับ จะไปดังเบอร์ต่อเวลาสายเข้า
สำหรับผู้ใช้งาน
คำสั่งอธิบายหมายเหตุ
9โทรออกภายนอกถ้าตั้งห้ามโทรออกจะไม่สามารถใช้ได้
ยกหู กด เลขเบอร์ภายในสำหรับโทรภายในถ้าเปลี่ยนเบอร์ภายในก็กดเบอร์นั้นๆ
กดวางหู แล้วกดหมายเลขที่จะโอนสายสำหรับจะโอนสายไปยัง
หมายเลขอื่น
เช่น โอเปอร์เรเตอร์รับ แล้วจะโอนสายไปยังหมายเลข 607 ก็กด
วางสาย 1 ครั้งและกด 607 จะทำการโอนไปยังเลข 607 ทันที
#9ดึงสายมาคุยแทนเมื่อสายภายในไม่มีใครรับ
* ตามด้วยเลขภายในที่จะเรียก
ไม่ต้องวางหู
ประชุมสาย
#82 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไปใช้โอนสายทันที
ถ้าเราไม่อยู่ที่เครื่อง ระบบจะโอนสายไปที่
หมายเลขที่เราตั้งเอาไว้
การยกเลิก กด #82#
Table of Contents