คำสั่งตู้สาขา Bozztel CP1696 รุ่น 2020

You are here:
< All Topics

คำสั่งตู้สาขา Bozztel CP1696 รุ่น 2020  *กดคำสั่งแต่ละครั้งต้องได้ยินเสียง “ตู๊ด”  ถึงจะใช้งานได้* 

คำสั่งคำอธิบายหมายหตุ
#*0000เปิดใฃ้งานทุกคำสั่งกดครั้งแรกครั้งเดียวแล้วตามด้วยCodeที่ต้องการจะใช้งาน
600#เปิดใฃ้งานสายนอกทั้งหมด21# เพื่อแก้อาการโทรออกให้อัตโนมัต
601#ปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด
601M#ปิดการใช้งานสายนอกที่ไม่ได้ใช้งาน         M=ช่องสายนอกที่ต้องการจะปิดการใช้งาน เช่น จะปิดใช้งาน Line 2 กด                 *#*0000   60102#M =ช่องของสายนอกจะเป็น 01 – 16
621#เปิดใช้งานเสียงตอบรับอัตโนมัตเสียงตอบรับอัตโนมัตจะเป็นช่อง 602
 620#เปิดใฃ้งานต่อสายตรง
001#เปิดใฃ้งาน Flash Timeใช้โอนสาย
1101#เปิดใช้งานอัดเสียงสามารถอัดเสียงได้ 60 วินาที
1211#เรียกฟังเสียงที่อัดเอาไว้
1030#เปิดใช้งานเสียงที่อัดไว้
 04KN#ตั้งโอเปอร์เรเตอร์ เป็นหมายเลขภายในอื่น มีได้ 4 โอเปอร์เรเตอร์N = ช่องที่จะตั้งโอเปอร์เรเตอร์  01-96      K = จำนวนโอเปอร์เรเตอร์ 1-4             เช่น จะให้ 608 เป็นโอเปอร์เรเตอร์1 กด 04108# 608 จะกลายเป็นโอเปอร์เรเตอร์1
 90NABCD#ตั้งเบอร์เรียกภายในเป็นเบอร์อื่น
N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด  9001ABCD#
เช่น จะเปลี่ยนเป็น 101 กด *#*0000 9001101#
จะได้เปลี่ยนเบอร์จาก 601 เป็น101
# ข้อควรระวัง ห้ามใช้ เลข 0 กับ 9 นำหน้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้  และต้องตั้งค่าตั้งแต่ช่องที่ 1 (601) ไปจนช่องสุดท้าย
 6541#ถ้าโทรเข้าแล้วไม่กดหมายเลขใดๆเลย
ภายใน 5 วินาที จะโอนสายไปที่โอเปอร์เรเตอร์ทันที
 9000#รีเซ็ตเบอร์ภายในให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด
 1650#สาย Ext ไม่ว่าง ระบบจะโอน  โอเปเรเตอร์165# default setting
 1660#ถ้าไม่มีใครรับ ระบบจะเด้งกลับโอเปเรเตอร์166# default setting
0000#รีเซ็ตระบบตู้สาขาให้เป็นค่าโรงงาน

สำหรับผู้ใช้งาน

คำสั่งอธิบายหมายเหตุ
9โทรออกภายนอกถ้าตั้งห้ามโทรออกจะไม่สามารถใช้ได้
ยกหู กด เลขเบอร์ภายในสำหรับโทรภายในถ้าเปลี่ยนเบอร์ภายในก็กดเบอร์นั้นๆ
กดวางหู แล้วกดหมายเลขที่จะโอนสายสำหรับจะโอนสายไปยัง
หมายเลขอื่น
เช่น โอเปอร์เรเตอร์รับ แล้วจะโอนสายไปยังหมายเลข 607 ก็กด
วางสาย 1 ครั้งและกด 607 จะทำการโอนไปยังเลข 607 ทันที
#9ดึงสายมาคุยแทนเมื่อสายภายในไม่มีใครรับ
#3 + Ext Numberดีงสายเจาะจงเบอร์ต่อ
* ตามด้วยเลขภายในที่จะเรียก
ไม่ต้องวางหู
ประชุมสาย
#82 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไปใช้โอนสายทันที
ถ้าเราไม่อยู่ที่เครื่อง ระบบจะโอนสายไปที่
หมายเลขที่เราตั้งเอาไว้
การยกเลิก กด #82#
 #11  #12 #13 #14 . . . . .เลือก Line โทรออก
Tags:
Table of Contents