คำสั่งตู้สาขา Bozztel รุ่น MS108-MS308

You are here:
< All Topics

คำสั่งตู้สาขา Bozztel รุ่น MS108-MS308 *กดคำสั่งแต่ละครั้งต้องได้ยินเสียง “ตู๊ด”  ถึงจะใช้งานได้* 

คำสั่งคำอธิบายหมายหตุ
#*0000เปิดใฃ้งานทุกคำสั่ง ต้องกด#*0000 เสมอกดครั้งแรกครั้งเดียวแล้วตามด้วยCodeที่ต้องการจะใช้งาน
 0600#เปิดใฃ้งานสายนอกทั้งหมด
0610#ปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด
06N#ปิดการใช้งานสายนอกที่ไม่ได้ใช้งาน                  N=ช่องสายนอกที่ต้องการจะปิดการใช้งาน       เช่น จะปิดใช้งาน Line 2 กด    #*0000   0612#N=ช่องของสายนอกจะเป็น 11,12,13,…..เป็นต้น
 10#เปิดใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติโอเปอร์เรเตอร์จะเป็นช่อง 602 เสมอ
11#เปิดใฃ้งาสายต่อสายตรง
001#เปิดใฃ้งาน Flash Timeใช้โอนสาย
 1200#เปิดใช้งานอัดเสียงสามารถอัดเสียงได้ 60 วินาที
 1300#เรียกฟังเสียงที่อัดเอาไว้
 15N#ตั้งโอเปอร์เรเตอร์ เป็นหมายเลขภายในอื่นN = ช่องที่จะตั้งโอเปอร์เรเตอร์
เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #*0000 158#
 9NB#ตั้งเบอร์เรียกภายในเป็นเบอร์อื่น
N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 1-8
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด   91B#
B = เบอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็น
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด #*0000  91108#
จะได้เปลี่ยนเบอร์จาก 601 เป็น 108
การตั้งเบอร์ภายในใหม่ต้องไล่ตั้งใหม่ตั้งแต่ 601 ถึง 616 ทุกครั้ง                                         ข้อควรระวัง ห้ามใช้ เลข 0 กับ 9 นำหน้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถตั้งได้
 161#ถ้าโทรเข้าแล้วไม่กดหมายเลขใดๆเลย
ภายใน 5 วินาที จะโอนสายไปที่โอเปอร์เรเตอร์ทันที
ในโหมด
 40L#เปลี่ยนโหมดภายในทั้งหมดL = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
 40NL#เปลี่ยนโหมดภายในบางสายN = เบอร์ภายใน เฃ่น 1 คือ 601 ไล่ไปถึง 8
L = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
 1650#สาย Ext ไม่ว่าง ระบบจะโอน  โอเปเรเตอร์165# default setting
 1660#ถ้าไม่มีใครรับ ระบบจะเด้งกลับโอเปเรเตอร์166# default setting
381#สายใน ดังสลับที่สายในค่าโรงงาน จะดังพร้อมกัน 2 สาย
01YYMMDD#ตั้งวันที่YY: year, 00-99  MM: month, 01-12  DD: date, 01-31
02 HHTT#ตั้งเวลาHH: hour, 00-23, 24 hours mode TT: minutes, 00-59
020000W #ตั้งวันWeek, 1-7(7 = Sunday)
0000#รีเซ็ตระบบให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด
 9000#รีเซ็ตระบบสายภายในให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด
สำหรับผู้ใช้งาน
คำสั่งอธิบายหมายเหตุ
9โทรออกภายนอกถ้าตั้งห้ามโทรออกจะไม่สามารถใช้ได้
ยกหู กด เลขเบอร์ภายในสำหรับโทรภายในถ้าเปลี่ยนเบอร์ภายในก็กดเบอร์นั้นๆ
กดวางหู แล้วกดหมายเลขที่จะโอนสายสำหรับจะโอนสายไปยัง
หมายเลขอื่น
เช่น โอเปอร์เรเตอร์รับ แล้วจะโอนสายไปยังหมายเลข 607 ก็กด
วางสาย 1 ครั้งและกด 607 จะทำการโอนไปยังเลข 607 ทันที
#9ดึงสายมาคุยแทนเมื่อสายภายในไม่มีใครรับ
* ตามด้วยเลขภายในที่จะเรียก
ไม่ต้องวางหู
ประชุมสาย
#82 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไปใช้โอนสายทันที
ถ้าเราไม่อยู่ที่เครื่อง ระบบจะโอนสายไปที่
หมายเลขที่เราตั้งเอาไว้
การยกเลิก กด #82#
Table of Contents