ข้อแตกต่างระหว่างระบบโทรศัพท์ VoIP กับ Analog

IP Phone

ข้อแตกต่างระหว่างระบบโทรศัพท์ VoIP กับ Analog

คุณสมบัติโทรศัพท์โทรศัพท์ระบบวีโอไอพี VoIPโทรศัพท์ระบบอนาล็อก Analog
ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปโอนสายโอนสาย
รับสายรับสาย
ดึงสายดึงสาย
วางสายวางสาย
แสดงหมายเลขแสดงหมายเลข
แสดงหมายเลขไม่ได้รับสาย (Missed call)
สนทนาแบบเห็นหน้า (เฉพาะเครื่องที่มีจอ หรือโปรแกรม sip phone)
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครื่องโทรศัพท์วีโอไอพี Ipphoneเครื่องโทรศัพท์อนาล็อก
สายแลน (UTP) เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์ (RJ11)
ตู้สาขาโทรศัพท์ไอพี (IP PBX) พร้อมลิขสิทธิ์(License) ของหมายเลขโทรศัพท์ตู้กระจายสาย (MDF) ประจำอาคาร
อุปกรณ์ไลน์โทรศัพท์ (Line card หรือ Extension) ติดตั้งในตู้สาขาโทรศัพท์
การเคลื่อนย้าย/โยกย้าย หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางมีสายแลน (UTP) เขื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตปลายทางมีสายโทรศัพท์ (RJ11) เชื่อมต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์
ปรับเปลี่ยนค่าหมายเลขที่หัวเครื่องโทรศัพท์วีโอไอพีและตู้สาขาโทรศัพท์ไอพีอุปกรณ์ไลน์โทรศัพท์ต้องมีช่องสัญญาณเพียงพอ
ปรับเปลี่ยนค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ตู้สาขาโทรศัพท์และตู้ชุมสายโทรศัพท์
การเพิ่มจำนวนหมายเลขเพิ่มลิขสิทธิ์ (License) ที่ตู้สาขาโทรศัพท์ไอพี (ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม)ตู้สาขาโทรศัพท์และตู้ชุมสายโทรศัพท์ต้องมีช่องสัญญาณรองรับ
หากอุปกรณ์ช่องสัญญาณเต็มต้องซื้ออุปกรณ์ไลน์โทรศัพท์เพิ่ม ซึ่งรองรับได้ตั้งแต่ 8 หมายเลขเป็นต้นไป
รูปแบบการใช้งานโทรศัพท์หัวเครื่องโทรศัพท์วีโอไอพีหัวเครื่องโทรศัพท์อนาล็อก
โปรแกรมซอฟต์โฟน (Softphone)ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมซอฟต์โฟน     (Softphone)ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
ข้อจำกัดหากระบบอินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้าขัดข้อง จะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ระบบวีโอไอพีได้หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ยังคงสามารถใช้งานโทรศัพท์ระบบอนาล็อกด้ตามปกติ   (สามารถใช้โทรศัพท์ได้เฉพาะในโครงข่ายอาคารเดียวกันเท่านั้น)
หากช่องสัญญาณใดบนอุปกรณ์ไลน์โทรศัพท์เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ไลน์โทรศัพท์ใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม