ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Bozztel รุ่นใหม่

ตู้สาขาโทรศัพท์-pabxBozztel-tc-2000T-PABX

ในเดือนพี่ผ่านมาทาง ตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel PABX ได้เพิ่มไลน์สินค้าเข้ามาใหม่ จากเดิมที่มี รุ่น SV 108 รองรับ 1 สายนอก 8 สายใน  รุ่น MS308 รองรับ 3 สายนอก 8 สายใน รุ่น CS+416 รองรับ 4 สายนอก 16 สานใน รุ่น CP832 รองรับ 4 สายนอก 16 สายใน และขยายได้ถึง 8 สายนอก 32 สายใน รุ่น CP1696 รองรับ 4 สายนอก 16 สายใน ถึง 12 สายนอก 96 สายใน  โดยเพิ่มตู้โทรศัพท์สาขาเข้ามาอีก 2 รุ่น คือรุ่น TP16120 ที่รองรับตั้งแต่ 4 สายนอก 16 สายใน ถึง 16 สายนอก 120 สายใน และรุ่น TC-2000T ที่รองรับ 8 สายนอก 16 สายใน ถึง 16 สายนอก 240 สายใน เพื่อรองรับกลุ่ม ลูกค้า เช่นโรงแรม, Resort , Apartment ,โรงพยาบาล ที่ต้องการเน้นสายภายในจำนวนมากเพื่อรองรับการทำงานแบบ Intercom (อินเตอร์คอม)  ตรงนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า แสดงให้เห็นว่า ทาง Bozztel PABX มีการพัฒนาต่อเนื่อง ในการเพิ่มไลน์สินค้าตู้สาขาโทรศัพท์ อย่างต่อเนื่อง