เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger System ทำการอัดหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ สนใจติดต่อ 02-9621125 , 091-4305168           Email : sales@clouditnetwork.com

NAR4004s

เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ NAR4004/NAR4008(4ch/8ch) Standalone Telephone Recorder/Voice Logger

รองรับ 4 คู่สายสำหรับ NAR4004 และ 8 สายสำหรับ NAR4008 ตัวเครื่องมาพร้อม SD Card  8GB และ สามารถขยายได้สูงสุด 64 GB

NAR4000 Voice Logger Features

 1. System boots in 20 sec
 2. Support high capacity SATA HDD 500G
 3. Optional SD card model, max 64GB
 4. Expandable from 4 to 8 channels
 5. Touch screen operation
 6. Optional model without touch screen (SD/HDD)
 7. Remote control by network
 8. Instant playback through speNAR5000er
 9. Full embedded device, no PC required
 10. Lower power dissipation supports 7x24x365 running

datasheet NAR4000 4-8ch Voice Logger Literature

NAR4004 รองรับ 4 คู่สายไม่มีจอ LCD (SD Card 8 GB)  ราคา call บาท

NAR4004S รองรับ 4 คู่สาย มีจอ LCD (SD Card 8 GB) ราคา call บาท

NAR4004SH รองรับ 4 คู่สาย มีจอ LCD (Harddisk 500 GB) ราคา call บาท

NAR4008 รองรับ 8 คู่สายไม่มีจอ LCD (SD Card 8 GB)  ราคา call บาท

NAR4008S รองรับ 8 คู่สาย มีจอ LCD (SD Card 8 GB) ราคา call บาท

NAR4008SH รองรับ 8 คู่สาย มีจอ LCD (Harddisk 500 GB) ราคา call บาท

NAR5000s

เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ NAR-5000 Standalone Telephone Recorder/Voice Logger

รองรับ 8,16,24,32 คู่สาย มาพร้อม Harddisk 1 TB

NAR5000 Voice Logger Features

 1. System boots in 20 sec
 2. Support high capacity SATA HDD 500G/1T/2T
 3. Expandable from 8 to 16, 24 and 32 channels
 4. Touch screen operation
 5. Remote control by network
 6. Instant playback through speNAR5000er
 7. Removable & hot swappable recording card
 8. Removable HDD
 9. Full embedded device, no PC required
 10. Lower power dissipation supports 7x24x365 running

datasheet NAR5000 8-16-24-32ch Voice Logger Literature

NAR5008 รองรับ 8 คู่สาย (Harddisk 1 TB ) ราคา call บาท

NAR5016 รองรับ 16 คู่สาย (Harddisk 1 TB ) ราคา call บาท

NAR5024 รองรับ 24 คู่สาย (Harddisk 1 TB ) ราคา call บาท

NAR5032 รองรับ 36 คู่สาย (Harddisk 1 TB ) ราคา call บาท

ระยะเวลาในการบันทีกเสียงสนทนาโทรศัพท์ ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 1. 500GB            36,000  Hour
 2. 1000GB(1T)   72000   Hour
 3. 8GB                560       Hour(SD Card)
 4. 32GB              2240     Hour(SD Card)
 5. 64GB              4480     Hour(SD Card)

Download คู่มือการใช้งาน NAR 4000 5000 Telephone Logger User Manual-S