ฺฺBozztel D256A

Bozztel-pabx-D256A

ฺฺBozztel D256A

Model:   D256A Series

Datasheet bozztel-D256A

เริ่มต้น 8 นอก 16 สานใน ถึง 32 สายนอก 240 สายใน หรือ 24 สายนอก 256 สายใน

ราคา Call

สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม

– มีระบบต่อไปยังหมายเลขภายในโดย ตรง                                                                                 -ระบบตอบรับอัตโนมัติ (DISA with OGM) จำนวน 4 วงจร
– บันทึกเสียงเป็นระบบดิจิตอล ( 60 วินาที)
– ติดตั้ง และตั้งโปรแกรมง่ายด้วยการกดรหัสที่แป้นโทรศัพท์
– แสดงหมายเลขโทรเข้า (Caller ID) บนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์เฉพาะสายนอก และโชว์เบอร์ภายใน (ขึ้นอยู่กับระบบชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดให้บริการ) (Option เสริม )
– มีระบบจำกัดการโทรออก 6 ระดับ (ล็อคการโทร)
– มีระบบต่อสายตรง เมื่อไฟฟ้าดับ (4 สายนอก)
– สามารถโปรแกรมหมายเลขเครื่องภายในใหม่ได้ (11-8999 หลัก)
– สามารถโปรแกรมระยะเวลาการใช้สายนอกได้
– สามารถโปรแกรมเสียงกริ่งเรียกเข้าได้ทุกเบอร์ภายใน
– มีรหัสป้องกันบุคคลอื่นลักลอบเข้าระบบ
– สามารถโอนสาย พักสาย ประชุม 3 สาย แทรกสาย และดึงสายรับแทนกันได้ง่ายดาย
– ปรับเสียงดนตรีภายในตู้ขณะโอนสายได้ 11 เสียง และสามารถต่อเสียงดนตรีจากภายนอกได้